Strona ta powstała w ramach projektu "POKONAĆ BARIERY-BY MÓC SIĘ POROZUMIEĆ".

Celem projektu  jest integracja osób niepełnosprawnych miasta Kwidzyna i społeczności miasta, kraju, Europy, uświadomienie potrzeb i praw osób niepełnosprawnych, perspektyw terapii i rehabilitacji oraz łamanie barier komunikacyjnych. Wszystkie nasze działania zmierzają do dania naszym niepełnosprawnym przyjaciołom możliwości wyjścia z czterech ścian nawet tylko przez sieć do innych, do przyjaciół, do nowych- wierzymy, że ogromnych możliwości. 
Projekt ten promuje Internet jako nową formę pracy, edukacji i rehabilitacji tej grupy społecznej - m.in. powstawanie serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych.
Naszym miastem jest Kwidzyn, który leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, na pograniczu Pojezierza Iławskiego i Doliny Dolnej Wisły. Tereny wokół Kwidzyna są atrakcyjne przyrodniczo ze względu na występujące tu lasy i jeziora. Miasto zamieszkuje ok. 40 tyś. osób. Tak jak w innych miastach i w Kwidzynie występuje problem ludzi niepełnosprawnych, którzy sami zauważyli swoją szansę w samokształceniu i rozwoju umiejętności informatycznych. 
W Kwidzynie istnieje darmowy dostęp dla każdego mieszkańca do komputera i Internetu. Twórcy tego projektu właśnie tę możliwość chcieli wykorzystać przy budowaniu kontaktów pomiędzy sprawnymi i niepełnosprawnymi.
W czasie trwania projektu zostaną przeprowadzone bezpłatne szkolenia w zakresie:
- obsługi komputera,
- obsługi przeglądarek Internetowych i poczty elektronicznej,
- projektowania stron WWW.
Projekt jest finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Fundację "MISERICORDIA" KWIDZYN. Centrum Komputerowo-Językowe w Kwidzynie jest instytucją współpracującą oraz sprawującą patronat nad realizacją projektu.

 

oprac. www: CKJ- Monika Różycka